Szanowni Państwo,

W trosce o bezpieczeństwo zdrowotne naszych pracowników oraz doręczycieli podjęliśmy decyzję o nieodbieraniu poczty tradycyjnej. Ze swojej strony nie będziemy też wysyłać pism do Państwa w takiej formie.

W celu przesłania nam korespondencji prosimy o korzystanie wyłącznie z poczty elektronicznej. Zeskanowane pisma należy przesyłać do nas w postaci pliku .pdf na adres poczta@evk.pl

Jeżeli zależy Państwu na otrzymaniu potwierdzenia odebrania przez nas przesyłki, prosimy o dokonanie odpowiednich ustawień w Państwa programie pocztowym. W rezultacie otrzymacie Państwo na swojego maila informacje o dostarczeniu nam przesyłki oraz o odczytaniu jej przez nas.

Odpowiedź na Państwa korespondencję wysyłać będziemy również wyłącznie w formie elektronicznej na adres, z którego Państwo wysłaliście pismo do nas.

W sprawach ważnych, na przykład umowy, możecie Państwo posłużyć się podpisem kwalifikowanym. Z naszej strony taki dokument również zostanie opatrzony takim podpisem.

Mamy nadzieję na to, że podzielicie Państwo troskę o dobro Państwa i naszych współpracowników oraz doręczycieli i zaakceptujecie taką formę załatwiania spraw.

 
Zespół EVK

Euroschola.eu to portal prowadzony przez:

EVK Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 9
46-043 Biestrzynnik
NIP 7541965669
Sąd Rejonowy w Opolu KRS
196030
Rachunek do płatności: Bank PKO BP SA Odział 1 w Ozimku14 1020 3668 0000 5102 0120 8289
e-mail: biuro@evk.pl
tel.: 77 465 21 78

 

I. Postanowienia ogólne:

 

1. Definicje:

 

1.1 Euroschola.eu

 

 

 

Serwis informacyjno-handlowy prowadzony przez EVK Sp. z o.o. zarejestrowaną w Polsce, z siedzibą w Biestrzynniku przy ul. 1 Maja 9 . Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o Euroschola.eu, należy przez to rozumieć również EVK Sp. z o.o. Euroschola.eu zostało stworzone z myślą o przedszkolach, szkołach i uczelniach wyższych. Prezentowane na stronach serwisu treści oraz produkty są skierowane bezpośrednio tylko do wyszczególnionych w regulaminie instytucji. Użytkownicy serwisu mają możliwość zakupu prezentowanego na stronach serwisu asortymentu na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, stronach Euroschola.eu i dokumentach wystawianych przez EVK Sp. z o.o. Ideą Euroschola.eu jest dostarczenie dla instytucji oświatowych w Polsce informacji o komputeryzacji szkolnictwa oraz możliwości złożenia zapotrzebowania na zakup używanego i nowego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania przeznaczonego dla oświaty.

1.2 Użytkownik

Użytkownikiem serwisu Euroschola.eu może zostać wyłącznie instytucja wymieniona poniżej lub inna instytucja lub osoba fizyczna upoważniona pisemnie przez EVK Sp. z o.o., która po przejściu procedury rejestracyjnej posiada dostęp do usług i złożenia zapotrzebowania na zakup produktów oferowanych przez Euroschola.eu. Uprawnieni użytkownicy to:

a)      szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne,

b)      szkoły wyższe publiczne i niepubliczne,

c)      organizacje humanitarne, charytatywne lub edukacyjne dalej nieodpłatnie przekazujące sprzęt komputerowy placówkom oświatowym pod warunkiem otrzymania zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący dane placówki oświatowe,

d)      jednostki samorządu terytorialnego składające zapotrzebowanie na dostawę komputerowego dla prowadzonych przez siebie placówek oświatowych.

e)      inne instytucje oświatowe uprawnione przez Euroschola.eu do uzyskania dostępu do serwisu.

 

II. Korzystanie z Euroschola.eu

 

2. Rejestracja Użytkownika.

Rejestracja nowego użytkownika jest bezpłatna i pozwala na uzyskanie pełnego dostępu do wszystkich zasobów serwisu oraz składanie zapotrzebowań na prezentowany asortyment. W celu dokonania rejestracji, należy wypełnić formularz rejestracyjny podając prawdziwe dane reprezentowanej przez siebie instytucji. Rejestracji w serwisie może dokonać wyłącznie przedstawiciel zgłaszanej instytucji za wiedzą dyrektora lub zarządu instytucji. Formularz rejestracji jest rozpatrywany przez pracowników EVK Sp. z o.o. pod kątem kompletności danych i zgodności z niniejszym regulaminem. W przypadku stwierdzenia niezgodności w przesłanych danych, instytucja rejestrująca się zostaje pisemnie o tym poinformowana i proszona o uzupełnienie danych. Jeżeli instytucja lub osoba fizyczna rejestrująca się nie jest uprawniona do rejestracji przez niniejszy regulamin, instytucja taka nie otrzymuje prawa dostępu do serwisu. Użytkownik ma obowiązek aktualizować dane kontaktowe, niezwłocznie po każdej zmianie tych danych. Zabrania się usuwania przez Użytkownika danych kontaktowych, w trakcie korzystania z usług Euroschola.eu.

2.1. Zgody

Zasady ochrony danych osobowych szczegółowo określa dokument „Polityka prywatności” (dostępny tutaj) publikowany na stronach Euroschola.eu. Zabrania się korzystania z kont innych Użytkowników oraz odstępowania swojego konta innym osobom.

Użytkownik w momencie rejestracji wyraża zgodę na otrzymywanie materiałów informacyjnych dotyczących aktualnych działań Programu i rozwiązań dla placówek oświatowych, zaproszeń do składania zapotrzebowań, a także informacji związanych z zarządzaniem sprzętem komputerowym pozyskanym w ramach Programu. Informacje przekazywane będą za pośrednictwem poczty elektronicznej i faksu od Euroschola.eu.

Czynności wykonywane przez klienta w panelu zarządzającym znajdują swoje odzwierciedlenie w komunikacji mailowej.

Użytkownik może w każdej chwili wycofać podmiot z aktywnego uczestnictwa w Programie. Tym samym utraci dostęp do panelu zarządzającego pozyskanymi urządzeniami, między innymi do haseł reinstalacyjnych, kluczy licencyjnych do otrzymanego oprogramowania, wsparcia technicznego online. Nie będzie także otrzymywał informacji o Programie i nie będzie mógł składać zapotrzebowań.

2.2 Informacje publikowane w Euroschola.eu

Informacje publikowane na stronach Euroschola.eu stanowią własność intelektualną EVK Sp. z o.o. i obowiązuje zakaz kopiowania całości lub fragmentów bez jej zgody. Publikowane informacje i poglądy nie prezentują oficjalnego stanowiska partnerów firmy EVK Sp. z o.o., a w szczególności Microsoft Corp. i podmiotów od niej zależnych.

2.3 Asortyment

Towary lub usługi, które prezentowane są na stronach Euroschola.eu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów prawa i należy je traktować wyłącznie w celach informacyjnych.

2.4 Zapotrzebowania

Użytkownik powinien zatroszczyć się o to, aby Zapotrzebowania z jego konta nie były składane lekkomyślnie, omyłkowo lub też bez zapoznania się i zrozumienia konsekwencji składania oferty zgodnie z niniejszym regulaminem i przepisami polskiego prawa. Złożenie Zapotrzebowania przez Użytkownika nie jest rozumiane jako zamówienie a jedynie zapytanie o dostępność towaru w prezentowanych cenach. Warunki handlowe określa dokument Podsumowanie zamówienia wysyłany do Użytkowników po złożeniu Zapotrzebowania. Zapotrzebowania składać mogą wyłącznie pracownicy lub osoby upoważnione przez kierownictwo podmiotu zarejestrowanego w Programie.

2.5 Usunięcie użytkownika

Euroschola.eu zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu. Użytkownik, którego konto zostało zawieszone, nie może ponownie zarejestrować się bez uprzedniej zgody Euroschola.eu. Euroschola.eu zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla Euroschola.eu, EVK Sp. z o.o., lub któregokolwiek podmiotu związanego z serwisem.

2.6 Zmiany Regulaminu

Euroschola.eu zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu i uruchomienia nowej wersji usług Euroschola.eu.

2.7 Spory

Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Euroschola.eu na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.