Wstęp

Firma EVK Sp. z o.o. ul. 1 Maja 9, 46-043 Biestrzynnik, stworzyła niniejszy dokument w celu prezentacji stanowiska w zakresie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania wszelkich informacji o użytkownikach serwisu. Pragniemy zapewnić, iż wszelkie informacje dotyczące Państwa, są wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym obowiązującymi od 25 maja 2018 r. przepisami RODO.

 

Administrator danych

Administratorem powierzonych danych osobowych jest firma
EVK Sp. z o.o. z siedzibą w Biestrzynniku przy ul. 1 Maja 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, pod numerem KRS 196030.

 

Podstawowe założenia

Firma EVK Sp. z o.o.  prowadzi własną działalność w oparciu o poniższe zasady:

 • Gromadzenie tylko niezbędnych danych i wykorzystywanie ich zgodnie z przeznaczeniem zawartym w odpowiedniej klauzuli
 • Bezwzględny zakaz dostępu osób trzecich do przechowywanych danych
 • Gromadzenie danych i ich przetwarzanie odbywa się w ramach wewnętrznego procesu
 • Gromadzone dane przekazywane są wyłącznie uprawnionym podmiotom na bazie podpisanych umów, w celu zapewnienia obsługi technicznej serwisu, udzielania licencji na oprogramowanie i realizacji transportu.
 • Nie wykorzystujemy tych danych do automatycznego podejmowania decyzji

 

Osobom wysyłającym jakiekolwiek informacje przysługują wszystkie prawa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym między innymi: prawo do wglądu, poprawiania, całkowitego ich usunięcia, przeniesienia lub bycia zapomnianym - w każdym momencie.  

Niezwłoczna odpowiedź na wszystkie zapytania dotyczące polityki prywatności

 

Niniejszy dokument dotyczy serwisu internetowego Euroschola.eu znajdującego się w sieci Internet pod adresem https://www.euroschola.eu

 

Gromadzone informacje

 

Firma EVK Sp. z o.o. w ramach swojego serwisu gromadzi następujące informacje:

 • Dane osobowe - Dane podawane przez Użytkownika w trakcie rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Użytkownikiem w ramach obsługi Euroschola.eu oraz do innych czynności związanych z Euroschola.eu. Dane te mogą służyć do weryfikacji, czy instytucja rejestrująca spełnia wymagane w Regulaminie warunki. Dane kontaktowe wykorzystywane są również do przesyłania Użytkownikom przez EVK Sp. z o.o. informacji o firmie i świadczonych przez nią usługach na mocy osobno wyrażonej zgody. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.
 • Adresy IP - EVK Sp. z o.o. wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
 • Dane systemowe   - zbieranie tych danych służy dostosowaniu serwisu Euroschola.eu do Państwa wymagań i oczekiwań.

Bezpieczeństwo przechowywanych danych

Serwis umieszczony jest na stronie z certyfikatem SSL. Certyfikat gwarantuje bezpieczeństwo przesyłania danych między przeglądarką internetową Użytkownika, a serwerami Administratora danych.

 

Gromadzenie danych i ich przetwarzanie odbywa się w ramach wewnętrznego procesu. Dostęp do danych posiadają wyłącznie uprawnieni pracownicy Firmy. Dane przechowywane są w miejscu bezpiecznym, z zachowaniem procedur uniemożliwiających niekontrolowany do nich dostęp.

 

Zakres udostępnianych informacji

Udostępniamy dane wyłącznie w minimalnym zakresie. To znaczy, że np.: firmie transportowej udostępniany jest adres, email, telefon kontaktowy; do firmy Microsoft oprócz nazwy i adresu placówki, imię i nazwisko osoby kontaktowej.

Nie przekazujemy, ani nie sprzedajemy naszych baz danych w celach marketingowych innym firmom, nie są one także przekazywane do celów analitycznych lub profilowania.

 

Okres przetwarzania danych

Dane są przetwarzane przez okres:

 • Określony w umowie ze Zleceniodawcą
 • Określony przepisami prawa dotyczącymi przechowywania dokumentów księgowych
 • Podyktowany koniecznością zapewnienia praw gwarancyjnych
 • Do momentu wycofania zgody przez Użytkownika

Prawa Użytkownika

Użytkownik serwisu ma prawo do:

 • Dostępu do danych, ich poprawiania, sprostowania, uzupełnienia
 • Cofnięcia wyrażonej zgody
 • Sprzeciwu wobec wykorzystania danych
 • Przenoszenia danych
 • Ograniczenia przetwarzania danych
 • Usunięcia danych / bycia zapomnianym
 • Wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie)

Wszelkie pytania, zmiany, żądania i skargi w zakresie swoich praw, należy zgłaszać Administratorowi drogą elektroniczną pisząc na adres mailowy: biuro@evk.pl lub listownie pod adresem: EVK Sp. z o.o. ul. 1 Maja 9, 46-043 Biestrzynnik. Rozpatrzenie i realizacja żądania nastąpi w możliwie najkrótszym czasie.

Administrator może zachować niektóre dane osobowe w zakresie niezbędnym do:

wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Uwagi końcowe

EVK Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany treści Polityki prywatności. Zmiany będą zamieszczane na stronie serwisu, a Użytkownicy będą o nich poinformowania w wiadomości wysłanej drogą elektroniczną.

 

Chcemy podkreślić, że Firma EVK Sp. z o.o.:

 • Nie sprzedaje i nie udostępnia baz danych swoim partnerom handlowym
 • Nie wysyła ofert handlowych na podane adresy chyba, że użytkownik wyraził odrębną zgodę na otrzymywanie newslettera
 • Nie wykorzystuje tych danych do profilowania użytkowników, czy zautomatyzowanego podejmowania decyzji
 • Nie wykorzystuje pozyskanych danych do innych celów analitycznych

 

Kontakt

W razie jakichkolwiek wątpliwości, problemów prosimy o natychmiastowy kontakt z administratorem danych osobowych EVK Sp. z o.o. ul. 1 Maja 9, 46-043 Biestrzynnik pod adresem mailowym: biuro@evk.pllub listownie pod adresem: EVK Sp. z o.o. ul. 1 Maja 9, 46-043 Biestrzynnik

 

Informacja o plikach cookies

 

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer

 

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu EVK Sp. z o.o.,

 

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

 

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

 

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów

 

EVK Sp. z o.o. nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki umieszczone są na stronach serwisów.