POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

1. Wstęp

 

Firma EVK Sp. z o.o. ul. 1 Maja 9, 46-043 Biestrzynnik, będąca właścicielem serwisu Euroschola.eu, a zarazem administratorem danych osobowych,, stworzyła niniejszy dokument w celu prezentacji stanowiska w zakresie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania wszelkich informacji o użytkownikach serwisu. Pragniemy zapewnić, iż wszelkie informacje dotyczące Państwa, są wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i służą jedynie lepszemu poznaniu Państwa potrzeb.

 

2. Podstawowe założenia

 

Firma EVK Sp. z o.o.  prowadzi własną działalność w oparciu o poniższe zasady:

 
 • Gromadzenie tylko niezbędnych danych i wykorzystywanie ich zgodnie z przeznaczeniem zawartym w odpowiedniej klauzuli
 
 • Bezwzględny zakaz dostępu osób trzecich do przechowywanych danych
 
 • Gromadzenie danych i ich przetwarzanie odbywa się w ramach wewnętrznego procesu
 
 • Gromadzone dane przekazywane są wyłącznie uprawnionym podmiotom na bazie podpisanych umów, w celu zapewnienia obsługi technicznej serwisu, udzielania licencji na oprogramowanie i realizacji transportu.
 
 • Nie wykorzystujemy tych danych do automatycznego podejmowania decyzji
 
 • Osobom wysyłającym jakiekolwiek informacje przysługują wszystkie prawa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym między innymi: prawo do wglądu, poprawiania, całkowitego ich usunięcia, przeniesienia lub bycia zapomnianym - w każdym momencie.
 
 • Niezwłoczna odpowiedź na wszystkie zapytania dotyczące polityki prywatności
 
 • Niniejszy dokument dotyczy serwisu internetowego Euroschola.eu znajdującego się w sieci Internet pod adresem http://www.euroschola.eu
 

3. Gromadzone informacje

 

Firma EVK Sp. z o.o. w ramach swojego serwisu gromadzi następujące informacje:

 
 • Dane osobowe - Dane podawane przez Użytkownika w trakcie rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się z Użytkownikiem w ramach obsługi Euroschola.eu oraz do innych czynności związanych z Euroschola.eu. Dane te mogą służyć do weryfikacji, czy instytucja rejestrująca spełnia wymagane w Regulaminie warunki. Dane kontaktowe wykorzystywane są również do przesyłania Użytkownikom przez EVK Sp. z o.o. informacji o firmie i świadczonych przez nią usługach. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.
 
 • Adresy IP - EVK Sp. z o.o. wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
 
 • Dane systemowe   - zbieranie tych danych służy dostosowaniu serwisu Euroschola.eu do Państwa wymagań i oczekiwań.
 

4. Zakres udostępnianych informacji

 
 • Udostępniamy dane wyłącznie w minimalnym zakresie. To znaczy, że np.: firmie transportowej udostępniany jest adres, email, telefon kontaktowy; do firmy Microsoft oprócz nazwy i adresu placówki, imię i nazwisko jej dyrektora.
 
 • Nie przekazujemy, ani nie sprzedajemy naszych baz danych w celach marketingowych innym firmom, nie są one także przekazywane do celów analitycznych lub profilowania.
 

5. Kontakt

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości, problemów prosimy o natychmiastowy kontakt z administratorem danych osobowych EVK Sp. z o.o. ul. 1 Maja 9, 46-043 Biestrzynnik pod adresem mailowym: biuro@evk.pl lub listownie pod adresem: EVK Sp. z o.o. ul. 1 Maja 9, 46-043 Biestrzynnik