KONTAKT DO OPIEKUNÓW PROGRAMU

Tel/Faks: 77 465 21 78
Tel/Faks: 77 465 27 78
Tel. kom. 727 552 555

biuro@euroschola.eu


CENTRUM SERWISOWE

www.cs.evk.pl
Bramka zgłaszania usterek tutaj


ADRES KORESPONDENCYJNY

EVK Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 9
46-043 Biestrzynnik

Z przyczyn technicznych nie ma możliwości odbioru osobistego.