KILKA SŁÓW O 0% VAT I WYMAGANYM DRUKU ZPO. 

 

 

Czy możemy zamawiać sprzęt w Euroschola?

Jeżeli uzyskali Państwo dostęp do strony Programu Euroschola, to najprawdopodobniej są Państwo upoważnieni do zakupów z 0% stawką VAT. Jeśli będziemy mieli jakiekolwiek wątpliwości, pozwolimy sobie prosić o statut Państwa instytucji.

Czy rejestracja może być na Urząd Gminy lub Gminę i z takiego konta mogą być składane ew. zamówienia dla jednostek oświaty.

Rejestracji może dokonać także jednostka samorządu terytorialnego, np. Urząd Gminy i dokonywać zakupów dla podległych szkół.

Czy żłobek również podlega pod program.

Zapraszamy do zakupów także żłobki. Niestety placówki opiekuńczo – wychowawcze nie zostały uwzględnione w ustawie, ani w programie licencjonowania Microsoft. Z tego powodu mogą dokonywać zakupów ze stawką VAT 23% i dobierać płatne oprogramowanie. Natomiast przedszkola, jako placówki edukacyjne jak najbardziej mogą wziąć udział w Programie samodzielnie.

Czy możemy kupować z 0% stawką VAT?

Na mocy obowiązujących w Polsce przepisów, placówki oświatowe i organizacje charytatywne mogą nabywać sprzęt komputerowy z zerową stawką VAT. Szczegóły i warunki znajdą Państwo na stronie: https://euroschola.eu/poleasingowe-komputery-zero-vat.html

Co możemy zamawiać z 0% stawką VAT?

Ulgą objęty jest zakup komputerów,  monitorów, serwerów, drukarek, skanerów, a także routerów, modemów, switchy i innych urządzeń do cyfrowej transmisji danych. Żeby skorzystać z 0% stawki VAT wymagany jest dokument ZPO. Więcej przeczytają Państwo tutaj: https://euroschola.eu/poleasingowe-komputery-zero-vat.html

Które z produktów nie są objęte 0% stawką VAT?

Ulgą może być objęty zakup komputerów,  monitorów, serwerów, drukarek, skanerów, a także routerów, modemów, switchy i innych urządzeń do cyfrowej transmisji danych. Pozostałe produkty są objęte 23% stawką VAT. Wszystkie ceny widoczne na stronie są cenami ostatecznymi po spełnieniu formalności. To znaczy, że tam gdzie może być zastosowana stawka 0% VAT, cena to odzwierciedla (informacja o wysokości stawki podatku znajduje się też przy każdej cenie).

Co to jest ZPO?

ZPO to druk „Zamówienia placówki oświatowej”, czyli druk do potwierdzenia w organie prowadzącym złożonego zamówienia. Dzięki takiemu potwierdzeniu, uprawnione podmioty mogą nabyć sprzęt z 0% stawką VAT.

Gdzie znajdę ZPO, czy muszę je wypełnić samodzielnie?

Druk ZPO zostanie automatycznie wygenerowany na stronie Euroschola, w oparciu o podane przez Państwa dane i szczegóły zamówienia. Jest łatwo dostępny z poziomu strony (PDF znajduje się w podsumowaniu zamówienia, w zakładce „Moje zamówienia”), będzie także przesłany do Państwa w wiadomości podsumowującej zamówienie. Nie muszą go Państwo zatem wypełniać samodzielnie.

Gdzie należy potwierdzić druk zamówienia placówki oświatowej?

Placówki oświatowe mogą potwierdzić zamówienie w swoim organie nadzorującym (np. w kuratorium). Mogą to również uczynić w organie prowadzącym daną placówkę, z uwagi na fakt sprawowania przez nią nadzoru finansowego, np.: Urząd Gminy, Urząd Miasta. Uczelnie potwierdzają zamówienie u właściwego Ministra. Zamówienia realizujemy na podstawie potwierdzenia zamówienia uzyskanego na wygenerowanym w portalu druku ZPO.

Czekam na podpisane ZPO przez organ nadzorujący. W jakim czasie muszę je wysłać?

Prosimy o przesłanie w możliwie krótkim terminie, abyśmy mogli przejść do technicznej części realizacji zamówienia. Z biegiem lat obserwujemy, że czas oczekiwania na potwierdzenie zamówienia znacząco się skrócił. Najczęściej uzyskują Państwo potwierdzanie w 1 – 2 dni. Zamówienie należy opłacić w terminie 7 dni i zwykle w tym samym okresie czasu udaje się Państwu sfinalizować formalności związane z ZPO. Jeżeli po tym czasie nie otrzymają Państwo druku, a dalej będą Państwo zainteresowani zakupem prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Gdzie wysłać podpisane ZPO?

Skan podpisanego dokumentu prosimy wysyłać elektronicznie na adres biuro@euroschola.eu. Prosimy nie przesyłać druku pocztą tradycyjną.

Czy możemy dokonać zakupu sprzętu komputerowego z 0% stawką podatku VAT?

Jeżeli zostali Państwo przyjęci do Programu Euroschola.eu to najprawdopodobniej są Państwo upoważnieni do zakupów z 0% stawką VAT. W niektórych przypadkach możemy prosić Państwa o wgląd do statutu placówki, abyśmy mogli rozwiać wszelkie wątpliwości. Więcej o tym kto jest uprawniony do zakupu ze stawką 0% VAT znajdą Państwo tutaj.

Czy zakupiony przez jednostkę sprzęt musi się znajdować w jej posiadaniu przez jakiś minimalny czas – pytanie związane z reformą szkolnictwa i ewentualnymi zmianami np. gimnazjum przekształcone w szkołę podstawową lub likwidacja szkoły.

Odpowiedź na to pytanie jest złożona. Kwestie sprzedaży ze stawką 0% VAT określa Ustawa o podatku od towarów i usług. Jej zapisy regulują nabycie sprzętu przez szkołę od sprzedawcy tego sprzętu – w tym przypadku od nas. Ustawa nie określa czasu przez jaki sprzęt ma być własnością szkoły. Odrębne przepisy regulują kwestie przekształceń szkół i przekazania własności jej ruchomości. W tej kwestii nie potrafimy doradzić.

Czy jednostka budżetowa ( Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół) obsługująca jednostki oświatowe (szkoły) również może zakupić sprzęt z programu?

Tak, może. Jeśli dokona zakupu na własny użytek to będzie musiała uiścić kwotę ze stawką 23% VAT, ale otrzyma bezpłatne oprogramowanie Microsoft Windows zainstalowane na komputerach. Jeśli dokonuje zakupu dla szkoły, to zostanie zastosowana stawka 0% VAT.