Jeżeli zostali Państwo przyjęci do Programu Euroschola.eu to są Państwo na pewno upoważnieni do korzystania z tych licencji. W przeciwnym wypadku informujemy Państwa o tym wcześniej na piśmie. Z Programu MRR i MOLP mogą skorzystać Uprawnieni Użytkownicy, do których zaliczają się:

- instytucje edukacyjne: (szkoły wszystkich szczebli, instytucje edukacji zawodowej, przedszkola),

- biura administracyjne instytucji edukacyjnych: publicznych (szczebla gminnego, powiatowego, wojewódzkiego i krajowego); prywatnych (jednostki administracyjne utworzone i pracujące wyłącznie do zarządzania prywatnymi instytucjami edukacyjnymi) - instytucje rządowe, których działalność polega na administracyjnym wsparciu działań mających na celu rozwój nauczania w publicznych instytucjach edukacyjnych,

- publiczne biblioteki i muzea,

- organizacje charytatywne,

- organizacje pożytku publicznego,

- szpitale prowadzące nauczanie,

- rządowe jednostki badawcze szczebla lokalnego, krajowego lub europejskiego.
Program zostaje zainstalowany na dysku komputera. Na obudowie komputera naklejane są specjalne nalepki licencyjne COA MRR Program z unikalnym kodem produktu oraz dołączany jest dokument licencyjny zawierający klucz oraz informacje dotyczące certyfikatu autentyczności. W ramach Programu MRR Microsoft nie przekazuje dokumentacji ani nośników.
Dla Państwa wygody i bezpieczeństwa licencji, na każdym z komputerów instalujemy partycję Recovery do przywracania pierwotnych ustawień systemu. W razie pytań odnośnie procedury przywracania, prosimy o kontakt.
W tym miejscu zamieszczamy przygotowaną przez nas wizualną instrukcję jak aktywować system krok po kroku. Instrukcja
Jeżeli zostali Państwo przyjęci do Programu Euroschola.eu to są Państwo na pewno upoważnieni do zakupów z 0% stawką VAT. W przeciwnym wypadku informujemy Państwa o tym wcześniej na piśmie. Sprzedawca może zastosować stawkę 0% VAT placówkom oświatowym (szkołom i przedszkolom publicznym i niepublicznym, szkołom wyższym i placówkom opiekuńczo-wychowawczym) lub organizacjom humanitarnym, charytatywnym lub edukacyjnym dalej nieodpłatnie przekazującym sprzęt komputerowy placówkom oświatowym pod warunkiem otrzymania zamówienia potwierdzonego przez organ nadzorujący dane placówki oświatowej. W przypadku jeśli nabywcą jest organizacja konieczne jest także dostarczenie dodatkowo umowy o przekazaniu sprzętu placówce oświatowej (Ustawa o podatku od towarów i usług Dz. U. nr 54 z dn. 11 marca 2004 poz.535, art. 83 ust.1 pkt 26, art 43 pkt. 9, oraz załącznik nr 8 do w/w ustawy).
Placówki oświatowe mogą potwierdzić zamówienie w swoim organie nadzorującym (np. w kuratorium). Mogą to również uczynić w organie prowadzącym daną placówkę, z uwagi na fakt sprawowania przez nią nadzoru finansowego, np.: Urząd Gminy, Urząd Miasta. Uczelnie potwierdzają zamówienie u właściwego Ministra. Odpowiedni druk wyślemy Państwu razem z kompletem dokumentów do zapotrzebowania. Proszę potwierdzony dokument wysłać do nas zgodnie z dołączoną instrukcją.