Bezpieczeństwo danych w placówkach oświatowych

  • Dodane przez: Koordynator Programu
  • 15.07.2019

Pomagamy chronić urzędy i szkoły przed wyciekiem danych

Rozumiemy wyzwania przed jakimi stoją Państwo w związku z koniecznością odpowiedniego administrowania danymi, zwłaszcza w świetle wymogów wprowadzonych przez RODO.

W ramach projektu dataWIPE, przejmujemy od Państwa obowiązki od momentu wycofania nośników danych z użycia, przez przeprowadzenie procesów skutecznie uniemożliwiających dostęp do danych, do zagospodarowania pozostałości zgodnie z

przepisami.

  • Działania potwierdzamy certyfikatem
  • Gwarantujemy metody zgodne ze światowymi standardami
  • Stosujemy ścisłe procedury bezpieczeństwa
  • Nasze rozwiązania są przyjazne dla budżetu
Jesteśmy gotowi na RODORefurbishing to najlepsze rozwiązanie dla środowiska naturalnego.

Usuwamy dane w bezpieczny sposób - także dla środowiska.

Proces dataWIPE jest indywidualnie dostosowywany do Państwa potrzeb i uwarunkowań. Ofertę uzupełniamy o inwentaryzację aktywów, wykup urządzeń i regenerację.

datawpie jako element zarządzania danymi osobowymi w szkołach i urzędach

Od 20 lat współpracujemy z samorządami i z oświatą!

Wyposażamy szkoły i urzędy w niezawodny sprzęt komputerowy. Już ponad 13 000 placówek jest zarejestrowanych w Programie Euroschola www.euroschola.eu.